برای استاد :ارتباطات به مثابه فن

1389,01,25 ساعت 16:57

 

 

از معدود استادهایی بود که قبل از رسیدن به طبقه دوم بلوک بی هم اسمش رو شنیده بودم. آقای دکتر دروس تخصصی را درس می دادن و برای مثل منی که به اندازه نصف کل واحدها هم پیش خورده بودم یک سال دیگر باید می گذشت تا شایسته کلاسش شوم. آقای دکتر سلطانی فر یکی از ارتباطی ترین اساتید دانشکده بودند که ارتباطات به مثابه فن و  حرفه را سالهای سال تجربه کرده بودند . مثالها و نمونه ها و شیوه بحث شان بازتاب این تجربه بود و شیوه کارگاهی و تبیین گرایانه ای  که با استادی برای انتقال مفاهیم و بیشتر از آن ایجاد مهارت در مایی که بین بهشت تئوری های و زمین فضای رسانه ای و ارتباطی کشور معلق بودیم  به کار می بردند بازتاب هدفشان برای تغییر نگاه شاگردان شان به ماهیت ارتباطات بود. شیوه فرایندگرایی که در تدریس انتخاب کرده بود و حذف سایه مبتذل نمره  فضایی را ایجاد نموده بود که همه با علاقه برای یاد گرفتن آن فوتی که باید در پیام دمیده شود تا آنی پیدا کند. مشتاقانه حاضر همه کلاسهایش باشند. امتحان اپن بوک درس را که گذراندیم  فکر می کردیم  اونقدر دل و دستمان قدرت گرفته و اونقدر فوت و فن یاد گرفته ایم که می تونیم  صبحها تو کیهان بنویسیم و شبا تو شرق .آن اعتماد به نفس و چگونگی دیدن واقعیات با ابزار نظری و یافتن الگوهای تکرار شونده در اخبار و پدیده های ارتباطی  و تغییر نوع نگاه به ارتباطات  چیزی بود که الان فکر می کنم  آقای دکتر سلطلنی فرد سعی کرد در دانشجویانش ایجاد  کند.و برای همه ما خود استاد تجسم همه درس ها و تغییراتی بود که ما سعی می کردیم یاد بگیریم  و ایجاد کنیم.

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo