شبکه خبر:بی بی سی یا بیست و سی

1388,09,04 ساعت 15:12

این گفت و گو با زابلی زاده مدیر شبکه خبر در یازدهمین سال تاسیسش را که خوانده باشید.تعجبی از بی خاصیتی شبکه اش نخواهید داشت.دانشجوی دکترای ارتباطات علامه گفته اند که چهار استاد ارتباطات هم نگفته اند هر آنچه اتفاق افتاده باید پوشش داده شود. و اوج کار خبری شبکه در قضایای اخیر را شکافتن بحث آن دختر دانسته اند.گفته اند  که بی بی سی فارسی نه خبری است و نه رقیب ما و  تازه از اصول یونسکو هم تحطی کرده و حیثیت بی بی سی رو به باد داده و مهمترین رقیب شبکه را بیست و سی دانسته اند.

چنین نگاه و بیان مغرورانه و خودمدارانه ای از فضا و محیط کار شبکه خبر در ایران حاصلی جز بازتولید ناکارامدی و بی خاصیتی شبکه خبر  نخواهد داشت. بی بی سی فارسی علیرغم میل مدیر محترم فضای خبر تلویزیونی در ایران را لااقل برای بخش های شهری و تحصیل کرده مخاطبان تلویزیونی دگرگون کرد. رعایت استانداردهای حرفه ای بی بی سی و وقوع حوادث انتخابات به مثابه فرصتی طلایی برای این شبکه در جهت تثبیت موقعیت خود بود. کسب دو  جایزه معتبر در بین شبکه های خبری و ارجاعات متعدد به نقش و تاثیر این شبکه در وقایع بعد از انتخابات از تحلیل های محافل دانشگاهی گرفته تا ادعانامه دادستان اگرچه بی تاثیر از اهداف سیاسی نبود ولی بازگو کننده میزان موفقیت و عمق نفوذ این شبکه در میان مخاطبان ایرانی است. نفوذ و موفقیتی که اندازگیری آن شاخص شکست سیاست های خبری صداوسیما به صورت عام و شبکه خبر آقای زابلی زاده است. این عمق از تاثیرگذاری برای بی بی سی فارسی علیرغم سعی  کارامد دولت فراگیر و  همه جا حاضر ایران برای قطع ارتباط و اختلال در  تمامی مراحل ارتباط بی بی سی فارسی و مخاطبان و وقایع تحت پوشش آن به دست آمده است.اصولا رقابت بین شبکه های پخش ماهواره ای با شبکه های پخش زمینی جز در بسترهایی که شبکه های پخش زمینی  گرفتار ناکارامدی و کژبینی های سیستماتیکی هستند قابل تصور نیست. آقای زابلی زاده می توانند دلشان را به رعایت چهار استاد ارتباطات و اصول یونسکو  خوش کنند و نگران فرسایش اعتبار بی بی سی باشند اما تغییر  روز افزون منبع خبری و مرجع تحلیلی مخاطبان شهری از شبکه های داخلی به شبکه هایی که  نهایتا  رسانه هایی وابسته به دولت و ملتی با منافع ملی و دیدگاه های ارزشی متفاوتی از ایران هستند اتفاقی است که دیدنش  حتی از پس راهروهای امن بوروکراتیک و فیلترهای ایدئولوژیک جام جم هم چندان مشکل نیست که بزرگترین رقیب و هدف شبکه  رسیدن به سطح  نفوذ و مقبولیت بیست و سی تعریف شود.

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo