ضرغامی:ماموریت غیرممکن۲

1388,08,20 ساعت 05:49

کی ضرغامی رو دوست داره؟متن حکم که منتشر شد بازتاب گلایه ها و انتظارات رهبری که  صریحترین و بی پیرایه ترین بیانش را در جواب محمود وحیدنیا پیدا کرده بود توش دیده می شد. ضرغامی و صداو سیما قبل از این اعتماد مشروط  هدف انبوه اعتراضات شدیدتر از سوی معترضین و گروههای سیاسی بودند.ظاهرا این روزها هیچ کس ضرغامی و سازمانش را دوست ندارد .سال ششم ضرغامی سال سختی است  که اثری از آن خوشبینی اولیه برای تغییر در رویه های صداوسیما که با رفتن لاریجانی به وجود آمده بود باقی نمانده است.انتظار اصلی دولت از صدا و سیما قدرت تاثیر و نفوذ است هر چه گسترده تر و هر چه بیشتر.قدرت یک رسانه به صورت پایدار تولیدی داخل سازمانی نیست.رسانه های جمعی برای نفوذ و تاثیر باید رسانه ای برای جمع باشند و هر چه این جمع جمعتر باشد آن رسانه هم رسانه تر خواهد بود .بدون قضاوت ارزشی یک رسانه جمعی در جوامعی که دارای همگنی فرهنگی بالایی هستند قدرت بیشتری دارد تا جوامع متنوع و دارای تکثر فرهنگی و ارزشی. رسانه ها نهادهای ضعیفی هستند که مجبورند مشروعیت اقتدار و مقبولیت خود را از بیرون نهاد رسانه تامین کنند و معمولا چنین  کاری را با گسترش پایگاه و قدرت اجتماعی رسانه انجام می دهند. هرچه پایگاه اجتماعی و طبقه فرهنگی  یک رسانه قوی تر و بزرگتر باشد آن رسانه دارای قدرت و نفوذ بیشتری خواهد بود. قدرت رسانه تنها بازتاب قدرت طبقه فرهنگی و ارزشی یک رسانه است و چیزی نیست که به صورت ابزاری و تکنیکی در دراز مدت قابل تولید و ماندگاری باشد. حال در جوامعی که دارای چندگانگی های ارزشی و فرهنگی شدید و عمیق بوده  و این ارزشها در تقابل و نبرد  فرهنگی و اجتماعی و سیاسی هستند و شکاف های ارزشی آن به عمقهای غیر قابل عبوری رسیده اند امکان تصور رسانه ای بر فراز  جامعه که بر این شکاف ها پل بزند دشوار به نظر می رسد. هر رسانه ای تنها بخشی از این نزاع فرهنگی و اجتماعی است و تنها می تواند بر پایه یکی از این نگرشهای ارزشی به تولید بپردازد.و هیج رسانه متمرکز و واحدی نمی تواند در یک زمان در هر دو جبهه بجنگد. و حضور آگاهانه اش در سمت دیگر شکاف تنها می تواند تاکتیکی و ابزاری باشد. ماموریت ضرغامی برای تغییری در جهت کارا و فراگیر کردن نفوذ و قدرت  صدا و سیما تا وقتی که عزم و اراده ای برای حل و کاهش شکاف های فرهنگی و اجتماعی موجود و فعال در جامعه و از بین بردن تقابل ها وجود ندارد ماموریتی غیرممکن باقی خواهد ماند .و نوشداروی ضعف این رسانه جایی است که دستان ضرغامی از آن کوتاه است. 

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo