1388,04,16 ساعت 02:44

این بخشنامه آقای شاهرودی با این جمله شروع می شود که: توسعه کمی و کیفی شبکه های ماهواره ای مخالف نظام مستلزم اقذان جدی در برخورد با این پدیده است. باقیات صالحاتی است که از ایشان به یادها خواهد ماند. ناگزیری ای که در همین جمله هست نشان از شکست رویکردی دارد که با همین هدف ولی با تاکتیک جذب مخاطب از طریق تنوع بخشی به تولیدات رسانه ای داخلی و شبکه های صداوسیما دنبال می شد.شکست این تاکتیک دقیقا از تاکتیکی بودن رویکرد تنوع بخشی به تولید و جذب مخاطب در صدا و سیما ناشی شده است. در صورتیکه برای رسیدن به هدف فوق سازمان به صورت راهبردی اقدام به تغییر رویکردهای توسعه ای خویش و  درک از انگاره مخاطب و موقعیت آن می نمود. امری که به صورتی محدود در رادیو گفتگو و جوان تجربه شد. هر چند میزان زیادی از یار این شکست نه یه گردن صداوسیما که به عهده چارچوبی است که سازمان در درون آن کار می کند. ولی پیامدهای آن برای صداوسیما بسیار سنگین و به مرور سنگین تر خواهد شد .و امید آسایشی که در سایه بخشنامه های قضایی و کیفری نوید داده می شود برای صداوسیما چندان طول نخواهد کشید.

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo