دولت یار

1388,03,09 ساعت 01:20

جمعه شب اولین فیلم مستند تبلیغاتی محمود احمدی نژاد از شبکه اول پخش شد. کیت سلبی در راهنمای بررسی تلویزیون پنح محور را برای تحلبل هر  متن که به شکل تلویزیونی پخش می شود مشخص کرده است.که با وحود درهم تندیدگی این محورها و تاثیرات متقابل می توان اهمیت شاخص مخاطب و روایت را در این مورد بیشتر دانست. می توان گامی فراتر رفت و محور روایت(آنچه گفته می شود) را متاثر از مخاطبی که برای فیلم در نظر گرفته شده دانست.مردمی که در فیلم به عنوان مشمولان مهر و عدالت و مخاطب دولت نشان داده شدند. از طبقات کم درآمدتر اقتصادی و در شهرهای کوچک و مناطق حاشیه ای بودند. که ممنون و  ذوقزده از دیدت رییس جمهور بودند. و تنهاافرادی که می توانستند طبقات شهری تر و مدرنتر جامعه ایران را در این فیلم نمایندگی کنند. ایرانیانی بودند که در ایران نبودند.نحوه خطاب فیلم اکثرا عاطفی بود . که از نظر سازندگان فیلم احتمالا با مخاطب هدف فیلم  متناسب است. چنین روایت و مخاطبی در کنار میزانسن و صحنه آرایی و دکوپاژ فیلم نشان از تصمیم تیم تبلیغاتی رییس جمهور برای عدم سعی برای اقناع رای دهندگان تحصیل کرده شهری و مدرنتر است. به نظر می رسد چنین استراتژی ای با توجه به فضای دو قطبی موجود بین موافقان و مخالفان احمدی نژاد در جامعه راهبرد اشتباهی نباشد. که سعی در حفظ آنانی داشته باشد که این دوره برایشان دولت یار بود نه قصه غصه 

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo