فریم

1388,01,28 ساعت 23:55

بازگشت میرحسین موسوی به حوزه عمومی بعد از 20 سال از او مردی بی چهره ساخته. آنچه  مردم از او به یاد دارند چنان دور و غیر مربوط به گفتمان سیاسی موجود است که امکان هر نوع موضعگیری در هر جبهه ای را برای او ممکن می کند. چنین آزادی ای برای او در روزهای پیشرو امتیازی  نخواهد داشت. حتی اگر او از تصریح مواضع خود خودداری کند افکار عمومی بنا به ماهیت خود فرایند طبقه بندی را در موردش انجام خواهد داد. در فرایند برجسته سازی برای یک خبر یا پدیده مرحله فریمینگ فازی تعیین کننده در میزان موفقیت موضوع در جلب توجه عموم است. اگر این مرحله به صورتی آگاهانه و مدیریت نشده انجام نشود. چهارچوب شناختی برای فرد از سوی عوامل ناشناخته و رقبا صورت خواهد گرفت. به نظر می رسد برای میرحسین مهم باشد که هر چه سریعتر چهارچوب مفاهیم و معانی همبسته با خود  تعیین کند. قبل از آنکه توسط دیگران قالب بندی شود.

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo