کارشناس

1387,08,21 ساعت 13:07

گفتگوی دیشب ساجدی با دکتر فرزین و پاشایی مسوولین طرح تحول اقتصادی  منو یاد جزوه کوچک دکتر میرفخرایی انداخت.دکتر میرفخرایی در مقاله ناتمام تالیف- ترجمه ای با عنوان هابرماس، دموکرات رزمنده که برای درس مطالعات انتقادی ارائه داده بود  گفته بودند که یکی از نقدهای عمده و دلایل عدم موفقیت نظام سرمایه داری – دموکراسی در رسیدن به اهداف خود به نظر هابرماس تحدید فضای عمومی و کوچک شدن آن به انحاء مختلف بوده که یکی از مهمترین علل آن اسطوره کارشناسی است. کارشناسان خود را به عنوان صدای بی طرف ،بی نفع  و حامی مصالح عالیه تمامی طبقات جامعه و بیان کننده حقایق  و راه حل های خدشه ناپذیر در مورد مسایلی پیچیده و غامض که درک آن از عهده عموم بر نمی آید معرفی می کنند. و تحت این استدلال عموم و گروه های مختلف را از دخالت در تصمیم گیری ها و بحث و جدل بر مبنای منافع خود برحذر می دارند. و نظرات خود را غیر ایدئولوژیک و غیر گروهی معرفی می کنند.که موجب القای بی صلاحیتی عموم برای تصمیم گیری در مورد موارد روز افزونی از تصمیمات مربوط به سرنوشت عموم  می شود. هر چند اما و اگر های زیادی برای استفاده از مفهوم فضای عمومی هابرماسی برای تلویزیون وجود دارد. ولی با این اغماض می توان نظر هابرماس را به برنامه دیشب برنامه گفتگوی ویژه خبری تعمیم داد. کاری که  دکتر فرزین و پاشایی دیشب توانستند انجام دهند القای بی صلاحیتی و عدم قدرت فهم مجری به مثابه عموم از ضرورت، مکانیسم و اهداف و تبعات طرح بود. که با تکرار مکرر اسامی مدلهای اقتصادی و بازشماری ساعت ها و نفرها و سفرها و بررسی هاشان برای نوشتن و به سامان رساندن طرح و منحصر به فرد بودن مدل این طرح در جهان  به انجام می رسید. طرحی که به نفع همه ، برای همه، اجتناب ناپذیر از پیش موفق  است. تمام متغییر هایی که حتی به ذهن مجری  هم نمی رسد در آن پیش بینی شده و تبعات ممکن تا نهایتش در مدل ها داخل شده آمده است و در نهایت توانستند. ساجدی – عموم را مقهور قدر ت کارشناسی خود کرده و  مجاب کنند که درست ترین کار برای عموم  پرسیدن این سئوال است که از نظر کارشناسی کی این طرح را بر روی ما اعمال می کنید؟

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo