ظهور ماهواره - محاق مخاطب

1386,11,12 ساعت 00:58
اصول گراترین مجلس ایران دویست و پنجاه میلیون دلار به خرید و پرتاب ماهواره پخش مستقیم برنامه های رادیو تلویزیونی اختصاص داد. این دست و دلبازی که از درک آینده نگرانه وضعیت کشور حاصل شده در حالی اتقاق افتاد که هنوز نگاه سنتی به ماهواره آلترناتیوی جز ظهور ماهواره – افول فرهنگ ندارد. با این وجود نیروی های سنتی و اصول گرای مجلس مجوز چنین هزینه ای را برای در اختیار داشتن ماهواره ای ملی صادر کرده اند. ماهواره ملی ایران حامل حدود سی شبکه استانی سیما  و سی شبکه صدا و هفت شبکه سراسری سیما و شش شبکه برون مرزی و به همین تعداد شبکه صدای ملی خواهد بود. چنین ماهواره ای با رنگین کمانی از ایران در جنگ ماهواره ها و شبکه ها مخاطب عمده ای جز در داخل مرزهای ملی نخواهد داشت . مخاطبی که هنوز به لحاظ حقوقی اجازه دسترسی به ماهواره را ندارد. واقع بینی موجود در زمینه این تصمیم نوید برخوردی به روزتر با فضای جدید ارتباطی جهان و قبول تغییرات ایجاد شده در انقلاب اطلاعات را می دهد.که به صورت ضمنی در این تصمیم نمود یافته است. می توان به الگوی کوهن اعتماد کرد که وقتی تعداد تناقضات یک پارادایم افزایش می یابد. زمان ظهور و پذیرش پارادایم جدید درآن موضوع فرا رسیده است.
del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo