جنگ بر دیوار: جبهه متروک

1386,11,07 ساعت 11:25
تغییر قانون انتخابات در کشور استفاده نامزدهای انتخاباتی از بوستر های دیواری برای تبلیغ را ممنوع کرده است . این قانون نامزدهای انتخابات و مشاوران تبلیغاتی آنها را با موقعیت تجربه نشده ای مواجه کرده است. این بوسترها سوای کارکرد رسمی که معرفی و اطلاع رسانی از چهره و سوابق و شعارهای نامزدها در فضای عمومی بود کارکرد ها و معانی ضمنی ای به خود گرفته بودند که در خوانش عموم به معنی مسلط و کارکرد اصلی شان تبدیل شده بود. حجم و کیفیت بوسترها و چگالی آنها در حجم شهر نشان از قدرت و کارایی و وضع مالی و تبلوری از شعارها و دیدگاهها اعلام شده و نشده یک گروه و فرد در مورد شکاف اصلی جاری بود. و برکردن دیوارها و سطوح فضاهای عمومی شهر با این اقلام به صورت میزان نمادینی از محبوبیت و توانایی در تصرف افکار عمومی فهمیده می شد. جنگها و صلحهایی که بر دیوارها بین عوامل تبلیغاتی در می گرفت نشان از دوری و ائتلاف و دوستی و دشمنی بین کاندیداها را داشت . تغییر میزان تصرف فضا توسط یک نامزد در محله های مختلف به صورت میزان محبوبیت احتمالی او در آن منطقه فهمیده می شد. تصرف کالبدی فضای عمومی به صورت تصرف فکری فضای عمومی فهمیده می شد ..... هرچند این معانی مثل همه معانی ضمنی دیگر احتمالی و مبهم بودند. ولی معنی عمومی بوسترها را چیزی غیر از اطلاع رسانی کرده بودند. امروز جنگ بر دیوارها بایان یافته اعلام شده است . بدون آنکه محمل این جنگ و تضاد ناگزیر معانی ان از بین رفته باشد. و کارورزان تبلیغات با چالشی خلاقانه مواجه شده اند. که به دنبال نشانه های و نمادهایی تازه برای انتقال این مفاهیم به فضای عمومی و دنبال دالی دیگر برای مدلول تصرف فضا و فکر عمومی باشند.
del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo