بازی رسانه

1386,10,17 ساعت 03:31

از دو روز قبل مرحله ثبت نام کاندیداها برای مجلس شروع شده است. نماینده های مجلس در ایران  از دو نوع حوزه به مجلس راه بیدا می کنند حوزه های رای گیری مدنی درشهرستانها که  معنی غالب  رقابتها یشان هر چیزیست  الا سیاست و حوزه های سیاسی در شهرهای بزرگ  که انتخاب به واسطه احزاب و افراد سرشناس سیاسی صورت می گیرد . یکی از معیارهای مهم انتخاب برای افرادی که دارای گرایش سیاسی  تثبیت شده ای نیستند میزان نزدیکی اولویتهای ذهنی شان با  معنی و درکی است که از این گروهها و افراد دارند است. اولویت بندی  موضوعات از مهمترین بخشهای نظریه برجسته سازی و یکی از کاراترین و پذیرفته ترین روشهای  تاثیر رسانه ها در امور سیاسی و انتخابات است. تاثیر پذیری اولویتهای مردم با همبستگی بالا و با تاخیر زمانی از اولویتهای رسانه ها به اثبات رسیده است.طبق این نظریه رسانه های غالب در عمل اولویت سازی با مشکلات کمی مواجه هستند به طوری که ارتباطات میان فردی و حتی کمی اعتبار منبع تاثیر بالایی در کاهش قدرت اولویت سازی اش نخواهند داشت. شدت و قدرت  تاثیر گذاری  اولویت رسانه بر اولویت عموم از تاثیر شاخصهای واقعی بیشتر است.  مثلا می توان گفت که اگر رسانه ها بتوانند گرانی  را اولویت اول ذهنی رای دهندگان بنمایند حتی اگر گرانی مهار شده باشدیا اصلا وجود نداشته باشد. احزاب حاکم در موقعیت دشوار و آسیب پذیری قرار خواهند گرفت.این نظریه اساسا نظریه ای آمریکایی و سیاسی است .و از طیف نظریه های رسانه گرای جدید است. یکی از پرسش اساسی در این نظریه این است که چه کسی اولویت رسانه هارا تعیین میکند. انتخابات پیشرو با توجه به قطبی نبودن فضا و میزان بسیار بالای آرای مردد عرصه بازی رسانه ها و آنانی است که اولویت رسانه هارا تعیین می کنند.

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo