X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

بازنمایی: به بهانه شهریار و ترکان پارسی گویش

1386,09,10 ساعت 02:16


تو کلاس مطالعات انتقادی وقتی دکتر میرفخرایی تفاوت مطالعات انتقادی و اداری رو از نظر هال توضیح می داد تو هیچ قسمتی به اندازه توضیح تفاوت بازتاب و بازنمایی  از تدریس تو دانشگاه آزاد خسته نشد. و آخر سر هم  وقتی دکتر از اجرای بازنمایی اش دست کشید. هفته  بعد معلوم شد  تو جدول جای رفلکتیو و ریبریزنتیشن رو اشتباه نوشته ایم.  
 
بازنمایی به مثابه نماینده بودن چیزی به جای چیز دیگر است و می تواند در کلام و نوشتار به همان شیوه تصاویر متحرک اتفاق بیفتد. این اصطلاح به همان اندازه که به فرایندهای بازنمایی اشاره می کند به محصولات آن نیز اشاره دارد و معطوف به ساختیابی وجوه واقعیت در یک رسانه است که از موارد ملموسی چون مردم اماکن  حوادث و تا هویتهای فرهنگی و طبقه و قوم و سایر مفاهیم انتزاعی را دربر می گیرد. بازنمایی نه تنها به چگونگی بازنمایش هویتها و ساخت یابی آنها در درون یک زمینه اجتماعی مشخص مربوط می شود بلکه به فرایند جذب این محصولات به وسیله مخاطبین با هویتهای متفاوت نیز علاقه مند است.  بازنمایی به مثابه فرایند از نظر نشانه شناسی مثلثی است که رئوس آن با همدیگر در تعاملند و این رئوس شامل1-مرجع(چه بخشهایی از واقعیت نمایش داده شوند)2- تولید(این بخشها چه نقشی درکل متن به عهده بگیرند)3- ِیذیرش(این  عوامل چه تاثری بر تفسیر مخاطب دارند) است. از نظر نشانه شناختی 1- واقعیت همیشه مورد بازنمایی قرار می گیرد. 2- بازنمایی دربردارنده ساختی از واقعیت است. 3- تمام متون با هردرجه از وضوح شفافیت و واقع گرایی ساختاری بازنمایانه دارند.4- بازنمایی احتیاج به تفسیر دار د. 5- بازنمایی هایی که به صورت مداوم مورد استفاده قرار می گیرند طبیعی و واقعی به نظر می رسند.6- بازنمایی به صورتی اجتناب نایذیری انتخابی است. 7- ساختار گرایان و فراساختارگرایان هردو اعتقاد به ساخته شدن واقعیت مطابق ملاحظات سیستم بازنمایی که به صورتی انگیزه مند و  تاریخی هدفمند است دارند .
سئوالات اساسی که در زمینه هر بازنمایی باید یرسیده شود 1- چه چیزی بازنمایی می شود؟.2- چگونه بازنمایی می شود؟ 3- چگونه محصول بازنمایی واقعی عمومیت یافته و طبیعی نمایانده شده است. 4- چه چیزی در ییشزمینه و یسزمینه متن بازنماییی حذف شده است؟ 5- چه کسی بازنمایی را انجام می دهد و چه کسی به نتیجه این بازنمایی علاقه مند است؟ 6- چه کسی مخاطب این بازنمایی است؟7- معنی این  بازنمایی برای افراد و گروههای مختلف چیست؟8- مردم در چه زمینه و چهار چوبی و ساختار متن را مورد تفسیر قرار می دهند؟ 9- چرا این بازنمایی بخصوص انتخاب شده و  چه بازنمایی های آلترناتیوی ممکن بود و تفاوتشان در چه بود؟ 10 - چرا مفهوم مورد بازنمایی مفههومی یروبلماتیک است؟ 
به عنوان مثال می توان تصویر انگلیسی ها در فیلم روز استقلال را مطرح کرد که در آن بریتانیایی ها به صورت آدمهایی احمق نمایاند شده اند. با نگاهی ساختارگرایانه می توان گفت 1- مردمان بریتانیایی مشابه با این تصویر در واقعیت یا متون دیگر رسانه ای وجود دارند. که تهیه کنندگان به آن ارجاع می دهند.  2- تهیه کننددگان به دلایلی یک عقیده اصلی ( بریتانیایی ها احمقهای گستاخی هستند ) را فرض گرفته اند. 3- شما  یه عنوان مخاطب می توانید این عقیده را باور کنید یا رد کنید4- این نتیجه گیری شما می تواند ناشی از ملیت شما یا  زمینه اجتماعی ای که فیلم را در آن می بینید باشد.
مطابق تعریف تمام متون رسانه ای بازنمایی واقعیتند آنها ویرایشهای هدفمندی از واقعیت مطابق اهداف تولید کننده خود هستند و در درون خود متضمن ابعادی از تفسیرند. نکته اساسی در بررسی بازنمایی ها به مسیری مربوط می شود که از طریق آن تصویر بازنمایی شده در درون یک متن طبیعی به نظر می رسد. سیستم بازنمایی با اتصال به چهارچوبهای ایدئولوژیکی که موقعیت سیستم  بازنمایی و موضوعات آن را تعیین می کند معنی دار و مشروع می شود.   بازنمایی موضوعی بسیار سیاسی است که از طریق تغییر و شکل دادن نگرش مردم بر نظرات و رفتار آنها تاثیر می گذارد. به طوری که آن را به صورت عمل جایگزینی و ساخت دهی حقایق به منظور تاثیر بر اعمال مخاطبان هم تعریف می کنند.  تاثیر بازنمایی بر دنیای واقعی و واقعیتهای اجتماعی به بازنمایی کارکردی ایدئولوژیک می دهد. و پرسش از کارکرد ایدئولوژیک بازنمایی ها در هر متنی مهمترینی مسئله ایست که باید برای درک آن بازنمایی مورد بررسی قرار گیرد. بازنمایی یکی از مهمترین ابزارهای استیلای ایدئولوژی حاکم بر گروههای دیگر است. که به تداوم استیلا کمک می کند. تلاش برای تغییر در هر سیستم بازنمایی باید معطوف به چالش با نیروهای هژمونیک یشتیبان بازنمایی باشد.  در چهار چوب سیاستهای چند فرهنگ گرایی پیشنهاد شده که بازنمایی به صورت خود بازنمایی   که معنی ساده شده آن دیدن افراد و گروهها با چشمان خودشان است انجام شود که در آن تصویر گروهها از درون فرهنگ خود آنها و با ساختاربازنمایی درون فرهنگیشان انجام پذیرد.
متن اصلی این پست ترجمه  Media Representation از کتاب نشانه شناسی دانیل چندلر با تلفق چند منبع اولی که گوگل تو سرچ همین عنوان معرفی می کنه است .
del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo